cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 03/10/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:00 BD PIONEER 16148.3817872.20HC34,45LHCHUA VEHA TINHCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
02:00 AAL MOON7179.4233299K1,43LHHOANG DIEUTAIWANTHORESEN-VINAMA COMPANY-HP BRANCH
02:30 SITC DALIAN6.10143.2012699SK,DV9LHDINH VUCHINASITC VIETNAM
02:30 MILD JAZZ8.10147.9013276HA17,19LHNAM HAI DINH VUCHINACTY CP CANG NAM HAI DINH VU
04:00 MORNING VINAFCO8.50115.028721HC34,45LHCHUA VEDA NANGCTY CP VTB VINAFCO
04:30 HAI FENG HAI KOU7.30145.1212628SK,DV9LHDINH VUJAPANSITC VIETNAM
06:00 CHANG LIAN HAI5140.1914031DX1,BD2LHDOAN XARUSSIACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 KARIYUSHI LEADER8179.9017212DT,36,1300KWLHTAN VUCHINACTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
06:30 YM INITIATIVE9.10172.7022027699,TP3,800KWLHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
06:30 PACIFIC EXPRESS8.50128.5311117HA17,DX1LHNAM DINH VUVUNG TAUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:00 WAN HAI 30510.40199.9030246TC99,86LHHICTCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
08:30 MAERSK NORDDAL9.70171.9328697DT,36,937KWLHTAN VUHONG KONGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:30 SENNA 34.2096.023003689,699LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
10:30 THANH CONG 98 (SB)2.2079.802578LHBACH DANGTHAI BINHCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
10:30 HAIAN TIME9.20161.8518055HA35,TP2LHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
04:30 HERON5.40116.926954.20CL15,18LHEURO DINH VULACH HUYEN 2CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
07:00 NASICO OCEAN3.70103.994493FRDT NAM TRIEUBACH DANGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN NAM TRIEU (NASICOSHIP)

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
05:30 PENANG BRIDGE8.70171.9921927K1,36LHTAIWANTAN VUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
06:30 SEASPAN LUMACO12.20261.1050245TC99,86,DTLHCHINAHICTHAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION
07:30 A KOU7.20142.7012779689,BD2LHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
07:30 EASTERLY BEECH GALAXY6.80145.5019998.40689,699LHDONG NAIEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
08:00 JI RUN7.80134.108703689,BD2LHCHINANAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:00 PHUC THUAN 364.2079.143007LHCHINADOAN XACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
09:00 MINH HANG 882 (SB)5.5079.634785LHTHANH HOATLVCCTY TNHH VAN TAI MINH HANG
09:30 CALAIS TRADER9.40208.3033715HA35,TP3,980KWLHMALAYSIANAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
09:30 UNI-ASSENT8.5016515511ST,DV9,970KWLHTAIWANVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
09:30 GAS EASTERN.5.8099.935214.92CL15,18LHDUNG QUATEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
10:00 HAI AU SKY5.3091.945236.30HC28,47LHHA TINHHOANG DIEUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
11:30 LE CONG7.50182.6729109HA35,TP2LHCHINANAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
12:00 DERYOUNG SPRING7.301008301HC43,47LHTAIWANHOANG DIEUVOSA HẢI PHÒNG.
14:00 MARITEC8.30179.9033266.64K1,43LHCHINAHOANG DIEUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
06:00 THANH DAT 128 (SB).568.803162LHGIA DUCNGHE AN
09:00 SINH DOI 102 (SB)4.8079.053629LHDA NANGHAI DUONG
05:00 HOANG GIA 565.10793090LHGIA DUCLONG AN
06:30 EROWATII51128856LHF0NM NOSCO
07:00 DIEN PHAT 685.80733067LHHAI DUONGDONG NAI
09:00 PHUC HAI 6882.6069.851986.60LHQUANG NAMHAI DUONG