cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 07/08/2020

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:00 FORTUNE FREIGHTER 7.90 123.57 8938 HC34,44 LH CHUA VE SAI GON CTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
08:30 LADY ROSALIA 4.70 97 3939 CL15,18 LH EURO DINH VU CHINA FGAS PETROL., JSC
09:00 HOA PHUONG DO 2.80 52.35 174 LH CANG 128 BACH LONG VI UY BAN NHAN DAN HUYEN BACH LONG VI
09:00 IAN H 11 278 67785 A8,36,86 LH HICT CHINA S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
12:00 RUIQIN 13886 2 33.80 LH CANG CAM TAIWAN CTY TNHH TM & DV HOANG QUE
12:00 ANNETTE 6.50 151.67 9326 DT,1206HP LH HOANG DIEU TAIWAN CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:00 SHENG WEI 4 96.90 5239 BD2,SK LH CANG CA HA LONG DAM MON CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:30 NORDPUMA 7.60 169.98 24372 HC36,45,950KW LH TAN VU TAIWAN CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
14:30 SITC DANANG 7.50 161.85 18078 TP2,3 LH DINH VU THAILAND SITC VIETNAM
16:00 PHU SON 26 4.90 79.85 3053 LH BEN LAM CAN THO CTY TNHH TM VAN TAI BIEN PHU SON
16:30 CNC MARS 6.30 172 21700 TP2,3 LH NAM HAI DINH VU CHINA CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
16:30 SITC LIANYUNGANG 8 143 12738 HA17,19 LH DINH VU CHINA SITC VIETNAM
16:30 KOTA JATI 8.30 193.03 24973 699,TC1,1435HP LH NAM HAI DINH VU CHINA CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
16:30 EVER CALM 7.80 172 21680 SK,ST,TC,970KW LH VIP GREEN PORT CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
16:30 OCEANUS 9 4.80 99.90 5054 CL15,18 LH EURO DINH VU CHINA FGAS PETROL., JSC
16:30 HANSA MAGDEBURG 8.40 175.55 23454 K1,HC36,900KW LH TAN VU CHINA CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
16:30 SITC SHIDAO 8 141 12331 HA17,19 LH DINH VU CHINA SITC VIETNAM
18:00 WHITE TOMONY 6.25 127.57 13919 HC43,47 LH HOANG DIEU KERRY SIAM SEA PORT CN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
18:00 BAO KAI 3.50 92.14 5339 HC28,47 LH HOANG DIEU CAM PHA CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
18:30 HAI HA 618 3.20 79.90 3544.50 LH K99 DIEM DIEN CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
20:00 CAPE FULMAR 8.80 170.15 20291 TP2,3,ST LH GREEN PORT CHINA CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
20:00 OCEANIA QUEEN 6 111 12246 HC34,43 LH CHUA VE SAI GON CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
20:00 GUIBEI 9166 3 43 LH CHUA VE CHINA CTY TNHH PHAT TRIEN TM&DV TAM DUC PHAT
20:30 NORDEMILIA 8.80 169.99 23673 K1,HC43,1292HP LH TAN VU QUY NHON CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
22:30 TC SYMPHONY 7.70 149.60 13818 HA17,19 LH CANG 128 QUY NHON CN CTY CP VTB TAN CANG

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

05:30 VIET PHUC 05 3 78.63 4166 VC BEN LAM VAT CACH CTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
08:00 CAT TUONG 28 2.80 79.80 3222 VC NAM HAI TLVC CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:30 NAM KHANH 99 3 79 3182 FR BACH DANG DAP CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
11:30 BIENDONG MARINER 5.50 149.50 12400 HC36,45 LH HON DAU TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

05:30 HAI HA 618 5.50 79.90 3544.50 LH DUNG QUAT K99 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 GAS EMPEROR 5.50 105 5599 CL15,18 LH CHINA EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
11:00 GIA BAO 36 (SB) 2.60 79.14 4065 LH QUANG NGAI VAT CACH CTY TNHH TM GIA BAO
13:00 TIEN DAT 36 4.40 70 2258 LH CAN THO NAM NINH CTY TNHH VTB TIEN DAT
13:00 CFC 01 3.20 78.63 3220 LH CAN THO VIET NHAT CTY TNHH HANG HAI AN TAM
14:00 GUIBEI 63668 2.50 41.30 LH CHINA CHUA VE CTY TNHH PHAT TRIEN TM&DV TAM DUC PHAT
14:30 DKC 02 5.80 91.90 4719 HC54,46 LH CUA LO VIET NHAT CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
14:30 PRINCE RIVER 5.20 69 2101.20 LH SAI GON THUONG LY CTY CPTM DUC THO
16:00 ND2688 (SB) 2 79.75 3811.19 FR QUANG NINH DAP CTY TNHH TU CUONG
17:00 HIGH RICH 4.30 99.70 5336 LH OPEN SEA HON DAU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
17:30 UNI-ACCORD 8.70 165 15511 699,DV9,970KW LH MALAYSIA VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
17:30 BRIGHT LAEM CHABANG 7.30 161.85 17852 K1,HC45 LH TAIWAN TAN VU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
18:00 GUIBEI 36899 2.50 37.50 LH CHINA CHUA VE CTY TNHH PHAT TRIEN TM&DV TAM DUC PHAT
18:00 TLC 27 7.10 105.67 7346 HC28,47 LH HA TINH HOANG DIEU CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
18:00 CAPE FULMAR 8.70 170.15 20291 TP2,SK,ST LH CHINA GREEN PORT CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
19:30 UNI-PACIFIC 8.50 181.76 19308 689,699,TP3,970KW LH TAIWAN VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
19:30 AN PHU 16 6.50 97.30 5645 HA18,19 LH NGHI SON EURO DINH VU CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
19:30 HAIAN TIME 7.60 161.85 18055 TP2,3,640KW LH DA NANG HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
21:30 PRIDE PACIFIC 8.10 147 15210 HC36,45,700KW LH KOREA TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
21:30 BOX EXPRESS 8.60 172 21729 K1,HC36,800KW LH MALAYSIA TAN VU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
21:30 VIETSUN FORTUNE 6.60 117 7990 BD2,HL689 LH CUA LO CANG 128 CTY TNHH LE PHAM
23:30 SITC KWANGYANG 8.30 142.70 12868 HA18,TP3 LH HONG KONG DINH VU SITC VIETNAM
23:59 SUNNY ROSE 6.50 137.68 12419 SK,ST LH HONG KONG GREEN PORT CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
23:59 PHUC HUNG 7.50 115 8300 HC34,44 LH SAI GON CHUA VE CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

09:00 VTT 39 (SB) 5.10 84.08 3894 LH QUANG NGAI HAI DUONG
09:00 AN BINH 99 (SB) 4.50 79 3568 LH QUANG NGAI HAI DUONG
13:00 HUNG MANH 09 2.20 69.85 1950.50 CT BINH DINH HAI DUONG
13:00 TIEN DAT 08 (SB) 2.20 72.85 2141 LH DA NANG HAI DUONG
13:30 TRUONG AN 19 (SB) 5.70 82 4293 LH HAI DUONG DONG NAI
13:00 BINH NGUYEN 99 (SB) 4.20 78.63 4559 LH LONG BINH HAI DUONG
17:00 HAI HA 128 5.10 79.80 3193 LH CHINFON SAI GON
19:00 HOANG DUNG 568 4.30 69.60 1900 LH CUA LO HAI DUONG
16:00 THANH DAT 28 (SB) 5 79.80 3296 LH CHINFON QUANG NAM
19:30 VINH HIEN 68 (SB) 4.90 79 3940.20 LH HAI DUONG SAI GON
21:00 NAM SON 69 4.90 79.80 3061 LH CHINFON SAI GON