cảng vụ Hồ Chí Minh

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 07/08/2020

Kế hoạch điều động tàu ngày 07/08/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến VT Thời gian rời VT Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * VENUS HALO PANAMA HOHJ 55848 190.00 12.8 THAN 32752 BP10-HAI VAN 00:00 03:00 SEA FORCE 1,SEA FORCE 2 HAIVAN SHIP GÒ GIA
2 * YU JIN ACE KOREA DSQX8 17556 131.90 6.2 NIL SP-ITCO2 01:00 14:30 THANH CONG 68,THANG LOI 69 LONG THANH CO.LTD SG-VT
3 * VIETSUN PACIFIC VIET NAM 3WJS9 7055 124.12 6.9 CONTAINER 6000 V2 01:30 01:30 SOWATCO 28,SOWATCO 30 VIETSUN SG-VT
4 * PROSPER MONGOLIA JVSW5 8716 119.16 8.2 CONTAINER 7100 V4 02:30 02:30 SOWATCO 28,SOWATCO 32 VSICO JSC SG-VT
5 * SEA FORCE 1 VIET NAM XVYX7 107 25.19 3.3 NIL BP10-HAI VAN 03:00 03:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
6 * SEA FORCE 2 VIET NAM XVFN7 98 25.19 4.0 NIL BP10-HAI VAN 03:00 03:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
7 * SONG HONG 02 VIET NAM SG 2656   24.20 2.8 NIL BO BANG 03:00 03:00   TU TUC SG-VT
8 * SINOTRANS BANGKOK HONGKONG VRQA8 24753 171.99 9.2 CONTAINER 15142 C.LAI 4 03:30 03:30 TAN CANG 08,TAN CANG 01 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
9 * WAN HAI 231 SINGAPORE S6EN9 21052 191.45 9.5 CONTAINER 4753 C.LAI 1 03:30 03:30 TAN CANG A3,TAN CANG A6 CTL MARITIME SG-VT
10 * GREAT DIAMOND PANAMA 3EPX3 13938 146.00 7.5 XANG DAU 10997 NEO VT 04:00     VITACO SAIGON  
11 * GREEN EARTH SINGAPORE 9V6356 21525 172.00 6.8 CONTAINER 2568 BN_PH 1 04:00 04:00 TAN CANG A2,TAN CANG 08 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
12 * DAI THANH 02 VIET NAM KG 57508 518 41.70 2.0 NIL BO BANG 05:00 05:00   TU TUC SOAI RAP
13 * PETROLIMEX 11 VIET NAM 3WUS 40112 175.97 10.5 XANG DAU 34060 1AESSO 05:00 13:00 HAIVANSHIP 06,SEA BOXER/9122265 VITACO SAIGON SG-VT
14 HONG HA GAS VIET NAM 3WOH 1601 78.03 4.5 LPG 850 ELF GAS 09:00 09:00 PHUONG NAM 05 CTTNHH ĐLTB HẢI NAM LUỒNG HH SÔNG DỪA
15 QUEZON BRIDGE PANAMA 3FOW 21920 171.99 9.0 CONTAINER 15386 C.LAI 7 09:00 09:00 TAN CANG A1,TAN CANG 08 GS LINES - CN TP.HỒ CHÍ MINH SG-VT
16 MERATUS TOMINI INDONESIA YBYD2 38012 215.29 10.8 CONTAINER 4162 C.LAI 5 09:30 09:30 TAN CANG A1,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
17 AN 1 VIET NAM HP 5537 8617 105.67 2.0 NIL NEO VT 11:00     CN C.TY CP VTB DUYEN HAI TAI HP  
18 ITHA BHUM THAILAND HSBY2 21813 171.41 10.0 CONTAINER 7166 C.LAI 3 11:00 11:00 TAN CANG A3,TAN CANG 12 S.G.N CO.,LTD SG-VT
19 YA LONG WAN HONGKONG VRCK5 6012 106.84 6.0 NHUA DUONG 1475 4BSHELL 11:00 11:00 HUNG PHUC 1,HUNG PHUC 19 AGE-LINES CO.,LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
20 LONG TAN 03 VIET NAM 3WIE9 5099 91.94 6.3 CLINKER 4918 NB-05 13:00 13:00   TU TUC LUỒNG HH SÔNG DỪA
21 POS BANGKOK PANAMA 3FDX9 23122 172.07 8.6 CONTAINER 7615 BN_PH 1 13:00 13:00 TAN CANG A1,TC-06 GEMADEPT SG-VT
22 SAWASDEE PACIFIC MARSHALL ISL V7A2812 22247 172.07 9.5 CONTAINER 7951 C.LAI 5 13:00 13:00 TAN CANG A3,TAN CANG 01 GEMADEPT SG-VT
23 TAN CANG FOUNDATION VIET NAM 3WRO 7040 112.50 6.6 CONTAINER 5440 TCHP 01 13:00 13:00 TAN CANG 04,CSG 96 TCSS SOAI RAP
24 PACIFIC 01 VIET NAM SG 8608 889 60.50 1.2 NIL BO BANG 14:00 14:00   TU TUC SOAI RAP
25 THERESA SINGAPORE SINGAPORE 9VAA9 9888 114.80 7.5 DAU T.VAT 7700 CALOFIC 14:00 14:00 NGOC ANH,HUNG PHUC 19 MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD SOAI RAP
26 THINH LONG 36 VIET NAM 3WPM 3156 79.14 5.3 CLINKER 3000 NEO VT 14:00     TU TUC  
27 EVER BOOMY PANAMA HOGZ 37301 211.90 8.7 CONTAINER 5985 C.LAI 5 14:30 14:30 TAN CANG A1,TAN CANG A6 GS LINES - CN TP.HỒ CHÍ MINH  
28 TRONG TRUNG 89 VIET NAM XVQX 3086 88.88 4.5 XANG DAU 2536 NEO VT 14:30   HOANG LOC 02 CALM SEA CO., LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
29 GREEN SEA SINGAPORE 9V6357 21525 172.00 7.7 CONTAINER 1923 SP-ITCO2 15:00 15:00 THANH CONG 68,THANG LOI 69 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
30 HAIAN MIND VIET NAM 3WIK9 25793 179.70 8.2 CONTAINER 13400 V3 15:00 15:00 SOWATCO 32,SOWATCO 36 MARINA HCM SG-VT
31 JINYUNHE PANAMA H3GB 24244 182.87 9.2 CONTAINER 12672 C.LAI 1 15:00 15:00 TAN CANG 12,TAN CANG A3 SAFI SG-VT
32 * VINACOMIN HALONG VIET NAM 3WBO9 8184 116.50 2.5 NIL NEO VT 19:30     KIEN HUNG  
33 * NHA BE 06 VIET NAM 3WMT9 6788 107.48 6.7 XANG DAU 5212 NEO VT 21:00   HAIVANSHIP 06,TIEN MINH VITACO SAIGON  
34 * NEFELI LIBERIA A8YB7 23379 175.38 8.1 CONTAINER 2932 C.LAI 4 21:30 21:30 TAN CANG A3,TAN CANG 12 SAIGON SHIP SG-VT
35 * STARSHIP URSA MARSHALL ISL V7ZR2 23927 172.19 8.5 CONTAINER 9437 NEO VT 22:00   TAN CANG A2,TAN CANG A1 VITAMAS  
36 * VINAFCO 28 VIET NAM 3WTG 7040 112.50 6.8 CONTAINER 4900 NEO VT 22:30   KIM AN 02,KIM AN 08 VINAFCO SAIGON  
37 * AMPHITRITE MARSHALL ISL V7ZB5 98697 239.99 14.6 THAN 95007 NEO VT 23:00     VOSCO  
38 * GREAT PRINCESS PANAMA 3EVB4 13898 146.00 8.1 XANG DAU 12229 NEO VT 23:00     SEAGULL CORP  
39 * HOANG BAO 688 VIET NAM NĐ 3558 5899 91.94 7.2 CLINKER 5794 NEO VT 23:00     TU TUC  
Kế hoạch tàu rời cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến rời SG Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * NORDMARSH MALTA 9HA4782 35216 195.00 9.2 CONTAINER 5000 C.LAI 3 00:30 TAN CANG 12,TAN CANG A2 VICONSHIP HP SG-VT
2 * ATLANTIC OCEAN VIET NAM 3WJZ9 6866 113.00 6.4 CONTAINER 5600 K15 02:00 KIM AN 02,KIM AN 08 GLS SHIPPING JSC LUỒNG HH SÔNG DỪA
3 * FORTUNE NAVIGATOR VIET NAM XVPF 8516 119.10 7.0 CONTAINER 4500 K12 03:30 CSG 54,CSG 94 VOSCO SG-VT
4 * HAIAN BELL VIET NAM 3WIH7 16584 154.50 8.7 CONTAINER 8600 V2 04:00 SOWATCO 32,SOWATCO 28 MARINA HCM SG-VT
5 * VIET THUAN 168 VIET NAM QN 8839 20598 136.28 7.2 THAN 16862 BP9-THI VAI 05:30 VNL 05,VNL VOYAGER TU TUC GÒ GIA
6 HOANG ANH 68 VIET NAM BN 1628 4103 79.70 2.6 NIL P.HUU 1 06:00   TU TUC LUỒNG HH SÔNG DỪA
7 WAN HAI 216 SINGAPORE S6SI 23837 174.60 9.7 CONTAINER 8292 C.LAI 4 06:30 TAN CANG A1,TAN CANG A3 CTL MARITIME SG-VT
8 XUTRA BHUM THAILAND HSB3402 30832 194.90 9.0 CONTAINER 15000 C.LAI 1 06:30 TAN CANG 12,TAN CANG A6 VINATRANS SG-VT
9 DONG BAC 99 VIET NAM QN 7685 7757 110.00 3.0 NIL XMTL 1 07:00 HOANG LOC 02 GOLDEN SEA CO.LTD SOAI RAP
10 KMTC POHANG PANAMA 3FNQ 22386 172.07 9.9 CONTAINER 9268 BN_PH 1 07:00 TAN CANG A3,TAN CANG A2 GST CO.,LTD SG-VT
11 SEA FORCE 1 VIET NAM XVYX7 107 25.19 3.3 NIL BP10-HAI VAN 07:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
12 SEA FORCE 2 VIET NAM XVFN7 98 25.19 4.0 NIL BP10-HAI VAN 07:00   HAIVAN SHIP GÒ GIA
13 SENNA 2 THAILAND HSB4407 3999 99.98 4.0 NIL BPETRO 07:00 FALCON 08,FALCON 09 SP TRANS LUỒNG HH SÔNG DỪA
14 NO.2 HEUNG-A PIONEER PANAMA 3EBD8 12335 124.50 7.6 NIL HL1 07:30 HOANG LOC 01,PHUONG NAM 05 CALM SEA CO., LTD SG-VT
15 CD CALLAO SINGAPORE 9V6032 63851 199.99 13.6 NIL NEO VT 08:00   CONSON MARINE CO., LTD GÒ GIA
16 DERYOUNG SUCCESS HONGKONG VRJK9 11493 127.63 5.7 NIL TTD 08:00 KIM AN 02,KIM AN 08 VOSA SAIGON SG-VT
17 PHUONG LINH 16 VIET NAM QN 7789 3443 79.80 4.5 CLINKER 2400 BP-SR4 09:00   TU TUC SOAI RAP
18 WAN HAI 302 SINGAPORE 9VDB8 30234 199.90 10.5 CONTAINER 8914 C.LAI 5 09:00 TAN CANG A1,TAN CANG A2 CTL MARITIME SG-VT
19 LAILA PORTUGAL CQDP 38069 215.50 9.0 CONTAINER 17538 C.LAI 5 10:00 TAN CANG A2,TAN CANG A6 VIETFRACHT SG-VT
20 KMTC NAGOYA PANAMA HO3256 22401 172.10 8.7 CONTAINER 4193 C.LAI 7 12:00 TAN CANG A3,TAN CANG A2 GST CO.,LTD SG-VT
21 PACIFIC 18 VIET NAM 3WDG9 1112 57.60 2.6 NIL BO BANG 12:00   TU TUC SOAI RAP
22 VIET THUAN 08 VIET NAM 3WML 2487 69.99 4.1 CAM MI VIEN 1437 K6 12:00   TU TUC LUỒNG HH SÔNG DỪA
23 EMINENCE/3FIL7 PANAMA 3FIL7 20872 147.03 5.6 NIL H.PHUOC 12:30 SEA BOXER/9122265,TIEN THANG CALM SEA CO., LTD SOAI RAP
24 TTC PIONEER VIET NAM XVMY 4068 92.16 4.0 NIL NAVIOIL2 12:30 NGOC ANH MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
25 NOBLE MONGOLIA JVKA7 1530 75.50 3.5 H.KHO KHAC 178 C.LAI 7 13:00 TAN CANG 08 VITAMAS LUỒNG HH SÔNG DỪA
26 GREAT SAILOR VIET NAM 3WLN9 15471 135.00 4.0 NIL BTB3 14:00 HOANG LOC 01,HOANG LOC 03 SEAGULL CORP SG-VT
27 THANH PHAT 05 VIET NAM SG 7922 1542 65.71 2.1 NIL BO BANG 14:00   TU TUC SG-VT
28 LONG TAN 168 VIET NAM HP 4746 6063 91.94 3.5 NIL CẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL 14:30 HOANG LOC 03 TU TUC SOAI RAP
29 PHU LINH 169 VIET NAM 3WYM9 1917 69.85 2.6 NIL K10 15:00   TU TUC LUỒNG HH SÔNG DỪA
30 SITC JIANGSU HONGKONG VROF5 21355 171.99 8.5 CONTAINER 3158 C.LAI 5 15:00 TAN CANG A1,TAN CANG 01 SAFI SG-VT
31 VIRA BHUM THAILAND HSGG2 31805 194.93 9.0 CONTAINER 10000 C.LAI 3 15:30 TAN CANG A1,TAN CANG A6 VICONSHIP HP SG-VT
32 GREEN EARTH SINGAPORE 9V6356 21525 172.00 7.5 CONTAINER 6200 BN_PH 1 16:00 TAN CANG A2,TAN CANG 08 S5 VIET NAM CO.,LTD SG-VT
33 * WAN HAI 231 SINGAPORE S6EN9 21052 191.45 9.7 CONTAINER 5734 C.LAI 1 18:00 TAN CANG A3,TAN CANG A6 CTL MARITIME SG-VT
34 * PROSPER MONGOLIA JVSW5 8716 119.16 8.3 CONTAINER 6800 V4 20:00 SOWATCO 28,SOWATCO 30 VSICO JSC SG-VT
35 * VIETSUN PACIFIC VIET NAM 3WJS9 7055 124.12 6.9 CONTAINER 5000 V2 20:00 SOWATCO 28,SOWATCO 30 VIETSUN SG-VT
36 * HONG HA GAS VIET NAM 3WOH 1601 78.03 1.7 NIL ELF GAS 21:00 PHUONG NAM 05 CTTNHH ĐLTB HẢI NAM LUỒNG HH SÔNG DỪA
37 * V.L.10 THAILAND HSB3445 2995 83.20 3.9 NIL VC-SSV1 23:00 HOANG LOC 01 MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD LUỒNG HH SÔNG DỪA
Kế hoạch tàu di chuyển
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Từ Vị trí neo đậu Đến Giờ dời Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * AS SOVEREIGN PANAMA 3FJE2 17579 144.00 5.0 NIL 1AESSO NB-03 00:30 TK 61,TK 62 VIETSEA SG-VT
2 * VIRA BHUM THAILAND HSGG2 31805 194.93 10.3 CONTAINER 19867 BP7-CL C.LAI 3 00:30 TAN CANG A1,TAN CANG A6 VICONSHIP HP SG-VT
3 * SITC JIANGSU HONGKONG VROF5 21355 171.99 9.3 CONTAINER 5560 NEO VT C.LAI 5 05:30 TAN CANG A3,TAN CANG 01 SAFI SG-VT
4 THANH PHAT 05 VIET NAM SG 7922 1542 65.71 2.2 NIL CALOFIC BO BANG 06:00   TU TUC SOAI RAP
5 DEVELOPMENT VIET NAM 3WCA 10578 133.50 4.5 NIL B.PM 3 U SSIC 06:30 PHU MY 02,PHU MY 04,PHUONG NAM 05,HOANG LOC 01 INLACO SAIGON SG-VT
6 DONG BAC SUN VIET NAM QN 7035 7759 110.06 3.0 NIL NEO VT BP9-THI VAI 07:00 VNL VOYAGER,VNL 05 AN BINH SHIPPING JSC GÒ GIA
7 PHUONG NAM 126 VIET NAM HP 4488 5338 79.98 6.4 CLINKER 5250 NB-15 XMTL 1 08:00   TU TUC SOAI RAP
8 KMTC SHENZHEN KOREA D7UC 39829 222.97 8.8 NIL NEO VT BP7-CL 09:00 TAN CANG A2,TAN CANG A6 GST CO.,LTD SG-VT
9 EAGLE MATSUYAMA PANAMA 3EYS7 34997 181.53 7.6 XANG DAU 11660 NEO VT VK102 12:00 CSG 96,CSG 97,CSG 98 VINH KHANG SG-VT
10 TOPAZ EXPRESS HONGKONG VRNP5 39997 179.80 8.5 XANG DAU 10000 VK102 NEO VT 14:00 SEA BOXER/9122265,TIEN THANG VITACO SAIGON SG-VT
11 GOLDEN EAGLE PANAMA 3FGS4 32251 171.50 7.7 NIL K17 B.TT4 14:30 KIM AN 04,KIM AN 06,HOANG LOC 01,NAM HAI 1 FALCON LOGISTICS SOAI RAP
12 * MERATUS TOMINI INDONESIA YBYD2 38012 215.29 10.7 CONTAINER C.LAI 5 BP7-CL 17:00 TAN CANG A1,TAN CANG A6 SAFI SG-VT
13 * HIGHLINE 59+HIGHLINE 58 MALAYSIA 9WGV8 9500 28.51 4.8 THACH CAO 8000 NEO VT CẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL 23:00 HOANG LOC 01,HOANG LOC 02 GOLDEN SEA CO.LTD SOAI RAP