Cảng vụ Vũng Tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

Tàu đến cảng

STTTên TàuQuốc TịchHô HiệuGTDWTChiều dài
L.O.A
(m)
Mớn nước
(m)
Hàng hóaBến cảngGiờ đếnĐại lý
1* SEA TIGER 1VIET NAMXVZB942716833.483.0NIL BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)01:00HAIVANSHIP-TUG
2* SONG DINH 01VIET NAMXVSJ2140138281.164.8NIL BẾN CẢNG VIETSOVPETRO05:00XN Vận tải biển và Công tác lặn
3* TTC PIONEERVIET NAMXVMY2752406892.166.0DAU THUC VAT 3449BẾN CẢNG BARIA SERECE05:30MEGASTAR
4 HỒNG HÀ GASVIET NAM3WOH1683160178.032.7NIL BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU06:00HẢI NAM
5 HAM RONG 8VIET NAM3WBS91309222677.053.0NIL VUNG NEO VT07:00HAIVANSHIP
6 PHUOC VINH 03VIET NAMSG 7870780165060.002.0NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP07:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
7 TIEN PHONG 36VIET NAMHP 426946093052.002.5NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP07:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
8 VNL EXPLORERVIET NAMXVFC732710725.193.4NIL BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)07:00VINA LOGISTICS
9 VUNG TAU 03VIET NAM3WZU2538259469.905.2NIL BẾN CẢNG VIETSOVPETRO07:00XN Vận tải biển và Công tác lặn
10 TRUONG HUNG 556VIET NAMND 3883525211317115.908.1SAT THEP 10791QUỐC TẾ THỊ VẢI09:00BINH MINH
11 SUPERDONG CON DAO IIVIET NAM3WSP72588844.751.2NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)09:30SUPERDONG KIEN GIANG
12 HK 79VIET NAMNĐ 3363680119359.601.5NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP10:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
13 HOÀNG MINH 68VIET NAMXVLS1950411778.633.2NIL BẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP10:00MINH HIEU
14 MY DUNG 8VIET NAMSG 8117529104056.502.0NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP10:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
15 NGHĨA THÀNH 18VIET NAMNT1840967451.302.4VAT LIEU XAY DUNG 370BẾN CẢNG CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU10:00MINH HOÀNG AN
16 TRUNG TRACVIET NAMXVIZ36825346.851.7NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)10:00CTCP TAU CAO TOC PHU QUOC _ CN CÔN ĐẢO
17 SUPERDONG CON DAO IVIET NAM3WAA2588844.751.2NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)10:30SUPERDONG KIEN GIANG
18 TRƯNG NHỊVIET NAMXVJB36825346.852.0NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)10:30CTCP TAU CAO TOC PHU QUOC _ CN CÔN ĐẢO
19 DONG PHU 06VIET NAMSG-79501481193666.002.5NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP11:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
20 HAI DUONG 08VIET NAM3WZX71960174961.255.5NIL MỎ RỒNG ĐÔI11:00DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG
21 HAI DUONG 89VIET NAMXVXF71678130859.255.0NIL CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT11:00PTSC SUPPLY BASE
22 LA 06236VIET NAMLA 06236814144558.002.0NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP11:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
23 THỊNH LONG 26VIET NAM3WSF91599324278.632.5NIL POSCO YAMATO VINA11:00Công ty TNHH TM Hiếu Minh
24 QSA 79 + TOPAZ282NIUEE6BL23548500082.572.5NIL NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON12:00JUPITER LOGISTICS COMPANY LIMITED
25 HÙNG MẠNH 36VIET NAMXVXO1789385379.502.8NIL VUNG NEO VT13:00TRẦN GIA
26 THANH LONGVIET NAMXVUW1197120056.004.2NIL MỎ TÊ GIÁC TRẮNG13:00NAMVIET MARINE
27 GIA BẢO 268VIET NAMNĐ 33891400281475.902.0NIL VUNG NEO VT13:59GIA BAO
28 HAI DUONG 02VIET NAMXVXA74678355973.207.4NIL MỎ CHIM SÁO14:00PTSC SUPPLY BASE
29 OCEAN BEAUTYHONGKONGVRLB42326438246179.9710.0SAT THEP 18490Cảng POSCO14:00HAIVANSHIP
30 TRỌNG TRUNG 81VIET NAMXVCI71987304583.903.5NIL VUNG NEO VT14:00CTY TNHH CALM SEA
31 MIRAIVIET NAMXVSY949828841.554.0NIL BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCT15:00HAIVANSHIP-TUG
32* BASIC CHALLENGERPANAMA3FZW62286636936177.8511.2LUA MI (MACH) 35528VUNG NEO VT20:00WILHELMSEN SUNNY
33* VMU SHIRAIVIET NAM3WQT999899961.972.5NIL BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU21:00VTSCO

Tàu rời

STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuGTDWTChiều dài
L.O.A
(m)
Mớn nước
(m)
Hàng hóaCầu phaoGiờ rờiĐại lý
1* SEA TIGER 1VIET NAMXVZB942716833.483.0NIL BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)00:00HAIVANSHIP-TUG
2* NAVIOS UNISONLIBERIAD5OA4113412118800349.708.0NIL BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)00:30ISS GEMADEPT
3* TRẦN MINH 36VIET NAM3WTW2973535692.256.6SAT CUON 5095Cảng POSCO00:30GOLDEN SEA
4* MAI LINH 36VIET NAMHP-29181577366177.154.5LUA MI (MACH) 2400BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA01:00CONG TY TNHH VAN TAI AN PHAT
5* THANH LONGVIET NAMXVUW1197120056.004.2NIL BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC02:00NAMVIET MARINE
6* THỊNH LONG 36VIET NAM3WPM1598315679.145.0SAT THEP 2700POSCO YAMATO VINA03:00Công Ty TNHH Xăng Dầu Thịnh Long
7* TIẾN THÀNH 68/HN 1996VIET NAMHN 19961861311874.365.6DAU THUC VAT 2830BẾN CẢNG BARIA SERECE05:00TIEN THANH
8 OOCL CHONGQINGHONGKONGVRLZ4141003148746366.4612.5CONTAINER 62855BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)06:00TAM CANG JOINT STOCK COMPANY
9 PACIFIC 18VIET NAM3WDG9634111257.603.2NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)06:00CTY CP PACIFIC
10 STI TRIBECAMARSHALL ISLANDSV7BN72980649990183.008.4NIL HYDROCARBON06:30VTOSA
11 SEA MEADOW 12PANAMA3ERK82998449377.955.5NIL MỎ RỒNG ĐÔI09:00DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG
12 PHUOC VINH 03VIET NAMSG 7870780165060.002.0NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP10:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
13 TIEN PHONG 36VIET NAMHP 426946093052.003.4NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP10:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
14 VINH QUANG 268VIET NAMXVUX999196869.954.3NONG SAN 1518VUNG NEO VT11:00Công ty TNHH Đặng Sơn Việt
15 SUPERDONG CON DAO IVIET NAM3WAA2588844.751.2NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)12:00SUPERDONG KIEN GIANG
16 HỒNG HÀ GASVIET NAM3WOH1683160178.034.2LPG 860BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU12:30HẢI NAM
17 SUPERDONG CON DAO IIVIET NAM3WSP72588844.751.2NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)13:30SUPERDONG KIEN GIANG
18 TRƯNG NHỊVIET NAMXVJB36825346.852.0NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)13:30CTCP TAU CAO TOC PHU QUOC _ CN CÔN ĐẢO
19 VIỆT GASVIET NAM3WDV1683160178.034.2LPG 860VUNG NEO VT13:30HẢI NAM
20 TRUNG TRACVIET NAMXVIZ36825346.851.7NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)14:00CTCP TAU CAO TOC PHU QUOC _ CN CÔN ĐẢO
21 HAI DUONG 39VIET NAMXVGK73437236673.005.0NIL CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT15:00PTSC SUPPLY BASE
22 LA 06236VIET NAMLA 06236814144558.003.3NIL BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP15:00CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
23 SEA MEADOW 02PANAMA3FGM53040464077.134.0NIL BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC15:00DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG
24 Nghĩa Thành 24VIET NAMXVFY349993455.433.3VAT LIEU XAY DUNG 850BẾN CẢNG CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU15:30MINH HOÀNG AN
25 PTSC CHI LINHVIET NAMXVEI72532246570.705.5NIL BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC15:30PTSC SUPPLY BASE
26 VIETSAND 79VIET NAM3WMB49991454.201.4NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)16:00Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cát Việt
27 ELONACYPRUS5BRR54398782050228.9012.9NONG SAN 64649BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)16:30OCEANIC CO.,LTD
28* BÌNH MINH 79VIET NAMXVQG49991056.532.2NIL BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)17:00CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA BẢO BÌNH MINH
29* SUN 10PANAMA3EMF54454649679230.007.7NIL VUNG NEO VT17:00HÀNG HẢI VMARINE
30* Lam Son 01VIET NAMXVSA1491117867.704.2NIL BẾN CẢNG VIETSOVPETRO19:00XN Vận tải biển và Công tác lặn
31* SAO MAI 01VIET NAM3WJA1276196064.404.0NIL BẾN CẢNG VIETSOVPETRO19:00XN Vận tải biển và Công tác lặn
32* VUNG TAU 05VIET NAMXVCR73463277376.006.4NIL BẾN CẢNG VIETSOVPETRO19:00XN Vận tải biển và Công tác lặn

Tàu di chuyển

STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuGTDWTChiều dài
L.O.A
(m)
Mớn nước
(m)
Loại hàng hóaVị trí neo đâu từVị trí neo đậu đếnGiờ dờiĐại lý
1* MINH PHU 17VIET NAMND 36812515568079.805.8SAT THEP 4100QUỐC TẾ THỊ VẢIQUỐC TẾ THỊ VẢI00:00CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH PHÚ
2 VIỆT GASVIET NAM3WDV1683160178.034.2LPG 860BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀUVUNG NEO VT06:00HẢI NAM
3 VINH QUANG 268VIET NAMXVUX999196869.953.0NONG SAN 1500BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSAVUNG NEO VT06:00Công ty TNHH Đặng Sơn Việt
4 MEGA CARAVAN 2KOREA (REPUBLIC)DSMZ71640317644163.805.5THIET BI 3857NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SONPVC-MS08:00PTSC SUPPLY BASE
5 VNL EXPLORERVIET NAMXVFC732710725.193.4NIL BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)PVC-MS08:00VINA LOGISTICS
6 VNL RUBYVIET NAMXVFR732710625.063.4NIL BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)PVC-MS08:00VINA LOGISTICS
7 VNL VOYAGERVIET NAMXVFD732710725.193.4NIL BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)PVC-MS08:00VINA LOGISTICS
8 THANH BINH 68VIET NAMBN 23583329725099.383.6NIL VUNG NEO VTBẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)08:30GOLDEN SEA
9 VNL RUBYVIET NAMXVFR732710625.063.4NIL PVC-MSBẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)11:00VINA LOGISTICS
10 VNL VOYAGERVIET NAMXVFD732710725.193.4NIL PVC-MSBẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)11:00VINA LOGISTICS
11 VNL EXPLORERVIET NAMXVFC732710725.193.4NIL PVC-MSBẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)11:01VINA LOGISTICS
12 Bình Dương 89VIET NAMXVXX31599318479.802.6NIL BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸBẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ11:30Công ty TNHH vận tải Hoa Phượng
13 CÔNG VÀNGVIET NAMSG 931914815822.002.0NIL BẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON11:30FALCON LOGISTICS VUNG TAU
14 SG 9248VIET NAMSG 92482222291884.342.0THIET BI BẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON11:30FALCON LOGISTICS JSC
15 TRÚC MINH 05VIET NAMSG 7853963422.002.0NIL BẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON11:30FALCON LOGISTICS JSC
16 TRÚC MINH 07VIET NAMSG 930519413126.002.0NIL BẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON11:30LOGISTICS TRUNG KIÊN
17 VT THANH CONG 168VIET NAMTB 11391377327079.235.5NIL VUNG NEO VTBẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ12:45DUY VINH
18 SEA MEADOW 02PANAMA3FGM53040464077.134.0NIL BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC13:00DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG
19 TRỌNG TRUNG 81VIET NAMXVCI71987304583.903.5NIL VUNG NEO VTPHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)14:30CTY TNHH CALM SEA
20 HẢI DƯƠNG 27VIET NAMXVJX999194270.362.4NIL VUNG NEO VTBẾN CẢNG BARIA SERECE15:30HAI SON
21* HIEP PHAT 01VIET NAMBV 155526645541.401.8NIL Cảng POSCOCẢNG SAO MAI22:00THUYỀN TRƯỞNG