Các Cách Lashing Chằng Buộc Phổ Biến Trong Container

  • Nov 04, 2022
  • Chia sẻ kiến thức

*Các Cách Lashing Chằng Buộc Phổ Biến Trong Container

- Lashing chằng buộc rất cần thiết trong quy trình vận chuyển hàng. Nếu công tác lashing không tốt thì hàng sẽ bị dịch chuyển trong container hoặc bị buộc chặt dẫn đến hư hại. Có 4 cách chằng buộc container cơ bản ( top-over lashing, loop lashing, spring lashing, straight lashing). Mỗi phương pháp sẽ có những điểm mạnh yếu khác nhau. Tùy theo tình huống thực tế và loại hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ áp dụng cách phù hợp hoặc sáng tạo ra cách chằng buộc mới phù hợp hơn.

 

*Các cách Lashing chằng buộc container cơ bản

- Phương Pháp Chằng Buộc Ép Xuống Tạo Ma Sát (Top-Over Lashing):

Phương pháp lashing chằng buộc này thiết bị chằng buộc xuất phát từ 1 điểm bên 1 mạn đi qua đỉnh của kiện hàng và kết thúc tại một điểm bên mạn đối diện. Phương pháp này thường phải kết hợp với chèn lót bằng gỗ (wood chocking) để giữ hàng không di chuyển theo phương ngang và dọc.

 

Top-Over Lashing

 

Ưu điểm của phương pháp này là làm rất nhanh,  ít tốn vật tư, dễ thực hành. Tuy nhiên khuyết điểm của phương pháp này cũng rất nhiều. Phương pháp chằng buộc ép xuống không giúp cho hàng cố định mà chỉ tạo lực ma sát lớn hơn để giữ hàng, vì vậy có thể làm kiện hàng bị nén chặt quá dẫn đến tổn thất.

 

 

 

Phương Pháp Chằng Buộc Vòng (Loop Lashing):

Trong phương pháp lashing chằng buộc này thiết bị chằng buộc xuất phát từ 1 điểm bên một mạn đi qua đỉnh của kiện hàng và vòng lại sau đó kết thúc tại điểm xuất phát hoặc một điểm khác bên mạn xuất phát.

Loop Lashing

 

Phương pháp chằng buộc vòng  không những giúp kiện hàng không di chuyển về hai bên mạn mà còn tạo sức ép làm tăng ma sát. Chằng buộc vòng có thể áp dụng cho tất cả loại hàng trên container.

 

- Phương Pháp Chằng Buộc Không Có Điểm Chằng Buộc (Spring Lashing):

Trong phương pháp này chúng ta có thể sử dụng đế của pallet hoặc dùng thiết bị chằng buộc cách để làm các điểm chằng buộc tạm. phương pháp ràng buộc này cũng giúp cho kiện hàng  không di chuyển về các hướng đồng thời tạo sức nén làm tăng ma sát.trong phương pháp này chúng ta có thể sử dụng đế của pallet hoặc dùng thiết bị chằng buộc cách để làm các điểm chằng buộc tạm. phương pháp ràng buộc này cũng giúp cho kiện hàng  không di chuyển về các hướng đồng thời tạo sức nén làm tăng ma sát.

Spring Lashing

 

Ngoài ra phương pháp chằng buộc trực tiếp: phương pháp lashing chằng buộc này chỉ áp dụng cho những kiện hàng có điểm lashing cố định. Phương pháp này chia làm 2 loại là chằng buộc thẳng (straight lashing) và chằng buộc chéo (cross lashing).

Chằng buộc thẳng áp dụng trên thiết bị vận chuyển có không gian rộng. Còn chằng buộc chéo áp dụng trên các thiết bị vận chuyển có không gian hẹp. Khi thực hiện chằng buộc chéo thì hướng chằng buộc phải đảm bảo đi qua trọng tâm của kiện hàng nếu không sẽ gây đổ hàng.

 

Straight lashing

Cross Lashing

 

- Lashing Tạo Bó (Round - Turn Lashing):

Phương pháp chằng buộc tạo bó tăng khối lượng của kiện hàng và tăng chiều rộng bó hàng làm giảm rủi ro đổ hàng.

Round - Turn Lashing

 

(Nguồn: lashingvietnam.com)