Cảng vụ Đà Nẵng

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 27/03/2023

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 TRƯỜNG HẢI STAR 2 VIET NAM 90.09 2998 3200.75 5.75 27/03/2023 20:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b) Luồng Đà Nẵng PHÙNG TẤN SÁU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV TRƯỜNG GIANG,THU BỒN CÔNG TY TNHH VTB VẬN TẢI BIỂN THILOGI
2 ISEACO GENESIS PANAMA 166.97 15095 18581 6.1 27/03/2023 12:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Luồng Đà Nẵng GEMADEPT MIỀN TRUNG
3 SƠN LỘC 09 VIET NAM 78.68 1599 3126.1 4 27/03/2023 10:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOA PHƯƠNG NAM
4 EVER COMPOSE PANAMA 172 18658 22377 0 27/03/2023 03:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng NGUYỄN NHƯ HÁN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,XUÂN THIỀU,SÔNG HÀN CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
5 EVER OPUS PANAMA 194.96 27025 32500 0 27/03/2023 01:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng ĐẶNG VĂN DIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,ĐA PHƯỚC,LIÊN CHIỂU CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 SKYHIGH SW PANAMA 127.67 9963 14260 8.6 27/03/2023 20:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b) Luồng Đà Nẵng PHÙNG TẤN SÁU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV TRƯỜNG GIANG,LIÊN CHIỂU Công ty cổ phần Tiếp Vận SME
2 EVER COMPOSE PANAMA 172 18658 22377 0 27/03/2023 16:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng ĐỖ VĂN LỢI -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,SÔNG HÀN CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
3 TRƯỜNG TÂM 07 VIET NAM 77.1 720 1297.85 0 27/03/2023 15:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng
4 LUCKY DRAGON VIET NAM 78.63 1615 3100.9 0 27/03/2023 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Liên Chiểu (LC), Phao Liên Chiểu (K83-LC) Luồng Đà Nẵng LÊ VĂN THỊNH -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV PTSC DA NANG
5 BÌNH SƠN 79 VIET NAM 79.8 1410 2819 0 27/03/2023 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân (XMHV), Xi Măng Hải Vân Luồng Đà Nẵng
6 EVER OPUS PANAMA 194.96 27025 32500 0 27/03/2023 10:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHAN VĂN VINH -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV LIÊN CHIỂU,ĐA PHƯỚC CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 NHÀ BÈ 06 VIET NAM 107.48 4158 6788.16 7.04 27/03/2023 010:30 Bến cảng Mỹ Khê (MK), Phao Mỹ Khê Khu neo Vịnh Mỹ Khê, Khu neo Luồng Đà Nẵng PHẠM QUỐC DÂN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV VITACO DA NANG/TRAN BINH QUANG HUY
2 HÀ DƯƠNG VIET NAM 89.77 2795 4850.76 0 27/03/2023 11:00 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà BÙI HỮU HIẾU -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV
3 ISEACO GENESIS PANAMA 166.97 15095 18581 6.1 27/03/2023 13:30 Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng HOÀNG VIỆT -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV MỸ KHÊ,SÔNG HÀN GEMADEPT MIỀN TRUNG
4 VIỆT THUẬN 26 VIET NAM 65 1256 1972 0 27/03/2023 13:45 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân (XMHV), Xi Măng Hải Vân