TRA CỨU LỊCH TÀU CONTAINER

Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận Chuyển
ONEWed, 2022-11-302022-12-01VNSGNSGSINHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E1
OOCLWed, 2022-11-302022-12-02VNSGNMYPKGTHANA BHUM - 380S2
HASCOWed, 2022-11-302022-12-02VNHPHHKHKGTALISKER - 2247N2
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-02VNHPHHKHKGWAN HAI 1652
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-02VNHPHCNNSATBA2
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-02VNHPHCNSHKTS KOBE - 22026N2
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-02VNHPHHKHKGTS KOBE - 22026N2
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-02VNHPHHKHKGTALISKER - 2222N2
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-03VNSGNTWKHHTBA3
OOCLWed, 2022-11-302022-12-03VNSGNHKHKGGH BORA - 087N3
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-03VNHPHCNSHKTBA3
OOCLWed, 2022-11-302022-12-03VNHPHHKHKGTO BE ADVISED3
SINOTRANSWed, 2022-11-302022-12-03VNHPHHKHKGSITC HAKATA3
OOCLWed, 2022-11-302022-12-03VNHPHHKHKGTO BE ADVISEDTO BE ADVISED3
ONEWed, 2022-11-302022-12-03VNSGNMYPGUHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E3
PILWed, 2022-11-302022-12-03VNSGNSGSINKOTA RATNA-0101SKOTA RATNA-0101S3
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-03VNHPHCNNSAHAIAN BELL - 235E3
OOCLWed, 2022-11-302022-12-03VNHPHHKHKGTO BE ADVISED (IAT)TO BE ADVISED (IAT)3
OOCLWed, 2022-11-302022-12-03VNUIHSGSINSINAR SOLO - TBASINAR SOLO - TBA3
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-04VNSGNTWTXGTBA4
ONEWed, 2022-11-302022-12-04VNSGNMYPKGHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E4
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-04VNHPHCNSHKWAN HAI 1654
HAIAN LINESWed, 2022-11-302022-12-04HKHKGVNHPHHAIAN BELL - 236W4
OOCLWed, 2022-11-302022-12-04VNSGNCNSHKGH BORA - 087N4
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-05VNSGNTWTPETBA5
HASCOWed, 2022-11-302022-12-05VNHPHCNSHATALISKER - 2247N5
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-05VNHPHCNXMNWAN HAI 1655
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-05VNHPHSGSINTBA5
OOCLWed, 2022-11-302022-12-05VNUIHSGSINSINAR BANDA - TBASINAR BANDA - TBA5
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-05VNHPHCNSHATALISKER - 2222N5
ONEWed, 2022-11-302022-12-06VNSGNLKCMBHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E6
HASCOWed, 2022-11-302022-12-06VNHPHCNTAGTALISKER - 2247N6
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-06VNHPHCNXMNTS KOBE - 22026NTBN6
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-06VNHPHKRPUSSUNNY LAUREL - 2224N6
SINOTRANSWed, 2022-11-302022-12-06VNHPHCNNGBSITC HAKATA6
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-06VNHPHCNSHATALISKER - 2222N6
ONEWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNTHSGZHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E7
ONEWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNIDSRGHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E7
ONEWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNIDSUBHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E7
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-07VNHPHTWKELTS KOBE - 22026NTS HONGKONG - 22039N7
ONEWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNIDCKRHYUNDAI FORCE 096ETRUCK7
KMTCWed, 2022-11-302022-12-07JPIMIVNHPHSUNNY MAPLE 2268WKMTC LAEM CHABANG 2214S7
KMTCWed, 2022-11-302022-12-07JPIMIVNSGNSUNNY MAPLE 2268WKMTC SINGAPORE 2214S7
ONEWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNMYKCHHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E7
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-07VNHPHJPTYOTS KOBE - 22026N7
PILWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNMYKCHKOTA RATNA-0101SKOTA DUTA-0236E7
PILWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNMYPGUKOTA RATNA-0101SKOTA INTAN-0871N7
ONEWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNIDJKTHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E7
OOCLWed, 2022-11-302022-12-07VNSGNKRINCGH BORA - 087N7
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-08VNHPHJPMOJWAN HAI 1658
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-08VNHPHTWTXGTS KOBE - 22026NTS HONGKONG - 22039N8
ONEWed, 2022-11-302022-12-08VNSGNMYKUAHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E8
ONEWed, 2022-11-302022-12-08VNSGNIDPNKHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E8
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-08VNHPHJPYOKTS KOBE - 22026N8
SINOTRANSWed, 2022-11-302022-12-08VNHPHCNSHASITC HAKATA8
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-08VNHPHJPOSATALISKER - 2222N8
PILWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNTHBKKKOTA RATNA-0101SCHERRY-0140N9
PILWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNTHSGZKOTA RATNA-0101SSINAR BINTAN-0779N9
ONEWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNINMAAHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E9
ONEWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNPHSFSHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E9
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-09VNHPHJPHKTWAN HAI 1659
ONEWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNIDPNJHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E9
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-09VNHPHTWKHHTS KOBE - 22026NTS HONGKONG - 22039N9
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-09VNHPHJPNGOTS KOBE - 22026N9
PILWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNMYPGUKOTA RATNA-0101SKOTA INTAN-0872N9
ONEWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNMMRGNHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E9
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-09VNHPHJPUKBTALISKER - 2222N9
PILWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNMMRGNKOTA RATNA-0101SKOTA HIDAYAH-0328N9
OOCLWed, 2022-11-302022-12-09VNSGNCNDLCGH BORA - 087N9
ONEWed, 2022-11-302022-12-10VNSGNMYBTUHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E10
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHKRUJUWAN HAI 16510
INTERASIAWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHMYPKGTBA10
ONEWed, 2022-11-302022-12-10VNSGNIDBLWHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E10
PILWed, 2022-11-302022-12-10VNSGNIDBLWKOTA RATNA-0101SALS SUMIRE-0045S10
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHCNTXGTS KOBE - 22026NLEO PERDANA - 0XKCON10
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHJPMOJSUNNY LAUREL - 2224N10
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHJPHKTSUNNY LAUREL - 2224N10
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHJPOSASUNNY LAUREL - 2224N10
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHJPUKBSUNNY LAUREL - 2224N10
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHJPOSATS KOBE - 22026N10
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-10VNHPHTHBKKTS KOBE - 22026NOKEE PEARL - 22020S10
PILWed, 2022-11-302022-12-10VNSGNIDJKTKOTA RATNA-0101SSINAR SUNDA-0128S10
OOCLWed, 2022-11-302022-12-10VNSGNCNXGAGH BORA - 087N10
PILWed, 2022-11-302022-12-11VNSGNINMAAKOTA RATNA-0101SELEFTERIA EXPRESS-0038W11
ONEWed, 2022-11-302022-12-11VNSGNINTUTHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E11
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-11VNHPHCNDLCTS KOBE - 22026NLEO PERDANA - 0XKCON11
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-11VNHPHJPKIJSUNNY LAUREL - 2224N11
TSLINEWed, 2022-11-302022-12-11VNHPHJPUKBTS KOBE - 22026N11
PILWed, 2022-11-302022-12-11VNSGNMYPENKOTA RATNA-0101SHANSA WOLFSBURG-0080S11
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-11VNHPHJPMIZSUNNY LAUREL - 2224N11
CKLINEWed, 2022-11-302022-12-11VNHPHJPIYMSUNNY LAUREL - 2224N11
PILWed, 2022-11-302022-12-11VNSGNIDSUBKOTA RATNA-0101SKOTA ANGGUN-0293S11
ONEWed, 2022-11-302022-12-11VNSGNINHYDHYUNDAI FORCE 096ETRUCK11
ONEWed, 2022-11-302022-12-11VNSGNPHGESHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E11
ONEWed, 2022-11-302022-12-12VNSGNINPAVHYUNDAI FORCE 096EHYUNDAI FORCE 096E12
PILWed, 2022-11-302022-12-12VNSGNINCCUKOTA RATNA-0101SKOTA TENAGA-0162W12
PILWed, 2022-11-302022-12-12VNSGNTHLCHKOTA RATNA-0101SKOTA LUMAYAN-0155N12
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-12VNHPHJPTYOTALISKER - 2222N12
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-12VNHPHJPOSATALISKER - 2222N12
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGWed, 2022-11-302022-12-12VNHPHJPYOKTALISKER - 2222N12